ท้าวเวสสุวรรณ

องค์ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์ (ยักษ์) และเป็นเจ้าแห่งผี เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงอิทธิฤทธิ์มีอานุภาพมากมาย ประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือ มียักษ์เป็นบริวาร

คนไทยสมัยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็ก เพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานเด็ก ในครั้งพุทธกาล ท้าวเวสสุวรรณ ได้นำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้า และเหล่าสาวก ไม่ให้ยักษ์ หรือบริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาญ โดยได้ผูกพระสูตรบทสวด อาฏานาฏิยะสูตร ที่ขึ้นต้นด้วย วิปัสสิสสะ นมัตถุ จักขุมันตัสสะ ซึ่งเป็นบทสวด ที่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้ให้เหตุผลไว้ว่า พุทธบริษัท ที่เข้าปฏิบัติธรรมในป่า อาจจะมีภูติ ผี ยักษ์ สัตว์ร้าย ที่มีทั้งชอบ และไม่ชอบ เลื่อมใส และไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระสูตรบทสวด คาถาอาฏานาฏิยะสูตรนี้ จะช่วยป้องกันพุทธบริษัท จากการถูกเบียดเบียนได้

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งมีท้าวมหาราชทั้งสี่ปกครอง คือ ท้าวธตรัฏฐะ ท้าววิรุฬหกะ ท้าววิรูปักชะ และท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) ประจำทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศ โดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เป็นใหญ่ปกครองบริวารทางทิศเหนือ ว่ากันว่า อาณาเขตที่ท้าวเธอดูแลปกครองรับผิดชอบมีอาณาเขตกว้างใหญ่โตมหาศาล เป็นหัวหน้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ โดยเป็นใหญ่กว่าท้าวมหาราชองค์อื่น
ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งยังเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูตผีปีศาจทั้งปวง อีกด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ หน้าอุุโบสถ วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว

ในคัมภีร์เทวภูมิ กล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพันปี รับพรจากพระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย หน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณ มีมากมาย อาทิ การดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น


ในคัมภีร์โบราณ กล่าวไว้ว่า ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร จะสำเร็จสมหวังเสมอ

วนใหญ่แล้วเรามักเห็นภาพ ท้าวเวสสุวรรณ ในรูปลักษณ์ของยักษ์ ยืนถือกระบองยาว หรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขา เหมือนมีขาสามขา เพื่อพิทักษ์รักษาพุทธสถานหากใครที่เดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่จังหวัดพิษณุโลก ก็จะพบรูปหล่อปิดทองด้านซ้ายของฐานองค์พระพุทธชินราช ทำเป็นรูป ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อปกปักคุ้มครองพระพุทธศาสนาไม่ให้หมู่มารมารังควาน และปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน

องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดบางชัน

          ดังนั้น เราอาจจะเคยเห็นว่า วัดวาอารามต่าง ๆ มีรูปปั้นยักษ์ตั้งอยู่ หากยักษ์ยืนอยู่เพียงตนเดียว นั่นก็คือ ท้าวเวสสุวรรณ แต่ถ้าหากมี 2 ตน ก็คือบริวารของ ท้าวเวสสุวรรณ ที่จะมาคอยปกปักรักษาบริเวณวัด และนอกจาก ท้าวเวสสุวรรณ จะมีหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแล้ว ท้าวเวสสุวรรณ ยังมีหน้าที่จดความดีของคนทางทิศเหนือไปจารึก และประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้รับรู้อีกด้วยผู้ที่ศรัทธา ในท้าวเวสสุวรรณ ในประเทศไทย มีมาก จนมีชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก้บท้าวเวสสุวรรณ

Admin ศรัทธาในท้าวเวสสุวรรณ ด้วยประจักษ์ด้วยตนเองเกี่ยวกับปาฏิหาริย์บางประการ และ หลังจากได้มีการเคารพกราบไหว้ สวดมนต์ สวดคาถาบูชาท่านแล้ว ทำให้รู้สึกมีกำลังใจ และปัญหาอุปสรรคต่างๆในการงาน ดูเหมือนจะไม่ร้ายแรง และมีแต่ความราบรื่น

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร (บูชาประจำวัน)

ตั้ง นะโม 3 จบ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชิกา ยักขะพันธา ภัททะภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ หน้าประตูวัดโพธิ์ใหญ่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา